Kas es esmu?

Esmu pilsoniski aktīva juriste, sabiedrisko norišu līdzdalībniece. Rīkojos pēc savas pārliecības un savas izpratnes par to, kā būtu jābūt. Neesmu nevienā partijā.

Mans mērķis ir valsts, kur likums attiecas uz ikvienu un katru. Valsts, kur var paļauties un uzticēties tās iestādēm. Valsts, kur deputāts kalpo tautai. Valsts, kur tauta ir atbildīga un aktīva.

Ar savu piemēru rādu un ar savu darbu veidoju tādu valsti, kādu to vēlos redzēt.

Tas, ka esmu pilsoniski aktīva un publiski paužu savu nostāju dažādos valstij svarīgos jautājumos, mani nepadara tikai un vienīgi par aktīvu pilsoni. Joprojām esmu sieva savam vīram, māte savai meitai, padomdevēja savā darbā un vienkārši draugs.

Raidījums Monopols, LR1
“Ikdienu sastopamies ar to, kam nepiekrītam sabiedrībā. Un ir labi, ja uzreiz savu nepatiku nepielietojam nepārdomāti, tomēr, vai ir labi, ja negatīvas lietas sāk likties kā norma. Iespējams, ka ikviena iekšā gruzd atbildes, taču liesmu iedegt ne protam, ne arī gribam. Tomēr ir ļaudis, kas noskatās, apdomājas un arī rīkojas. Turklāt aizrauj vēl citus.” […]