Par uzturlīdzekļu piedziņu, ja nav zināma atbildētāja adrese

Atbilstoši Civilprocesa likumā noteiktajam prasība pret fizisko personu ceļama tiesā pēc tās deklarētās dzīvesvietas. Prasība pret atbildētāju, kuram nav deklarētās dzīvesvietas, ceļama pēc viņa dzīvesvietas, bet prasība pret atbildētāju, kura dzīvesvieta nav zināma vai kuram nav pastāvīgas dzīvesvietas Latvijā, ceļama pēc viņa nekustamā īpašuma atrašanās vietas vai pēc viņa pēdējās zināmās dzīvesvietas (Civilprocesa likuma 26.–27. pants). Konkrētajai adresei piekritīgās tiesas kontaktinformācija atrodama Latvijas tiesu portāla www.tiesas.lv sadaļā “Tiesu darbības teritorijas”.

Ja Jums nav zināma atbildētāja deklarētās vai pastāvīgās dzīvesvietas adrese, prasības pieteikumā tiesai ir norādāma pēdējā zināmā atbildētāja dzīvesvieta, noteikti pierakstot klāt, ka tā ir pēdējā Jums zināmā adrese. Prasības skaidrojumā varat izklāstīt, kad atbildētājs ir uzturējies Jums zināmajā adresē un ka šobrīd nekādu ziņu par šīs personas dzīvesvietu Jūsu rīcībā nav. 

Vairāk lasiet lvportals.lv.