Uzturlīdzekļi bērnam pēc pilngadības sasniegšanas

Vecāku pienākums ir atbalstīt savus bērnus arī pēc pilngadības sasniegšanas, ja viņi, turpinot mācīties izglītības iestādē, vēl nespēj paši sev nodrošināt nepieciešamo pārtiku, apģērbu, mācību līdzekļus, veselības aprūpi u.c. pamatvajadzības.

Astoņpadsmitā dzimšanas diena ir īpaša diena gan bērna, gan vecāku dzīvē. Tas ir brīdis, kad Civillikumā noteiktā vecāku aizgādība par bērnu izbeidzas un bērnam, nu jau kā pilntiesīgam pieaugušajam, ir jāuzņemas atbildība par savu rīcību un izvēlēm valsts un likuma priekšā. Taču apstāklis, ka, pārkāpjot 18 gadu robežu, bērnam ir pavērušās durvis uz „lielo dzīvi”, vēl nebūt nenozīmē, ka jaunais cilvēks ir spējīgs pats sevi uzturēt un Civillikuma 177.panta ceturtajā daļā iekļautais vecāku pienākums nodrošināt bērnam ēdienu, mājokli un veselības aprūpi, kā arī izglītību jeb garīgo un fizisko attīstību ir izpildīts un beidzies.

Vairāk lasiet lvportals.lv.